CV Quản Lý   HCNS Tiếng Trung (BB BD) 中文人事行政   - Việc Làm Bình Phước

Post Top Ad

binhphuocfdi@gmail.com

Thứ Hai, 18 tháng 7, 2022

CV Quản Lý   HCNS Tiếng Trung (BB BD) 中文人事行政  


  Newjobtimes.com

Website tuyển dụng cho phép công khai thông tin liên hệ từ Nhà tuyển dụng kèm theo liên kết khác. Uy tín, chia sẻ và hết mình vì cộng đồng.

 


 

Vị trí dự tuyn:   Nhân Viên biết tiếng hoa

聘:職員中文

lịch cá nhân-

 

Họ và tên ng viên

 

姓名: Ngày sinh 出生

 

:Thân Thị Thu

親氏秋水

: 03/23/1986

1986/03/23

 

Thủy    Giới nh: N

:女生

 

 

Nơi sinh

: Bình Dương     Quc tịch:

 

Việt Nam

 

出生地

:平陽省

 

國籍:

 

 

 

 

Số CMND

: 280919936

 

 

 

 

 

省份證

: 280919936

 

 

 

 

 

Nơi cấp

發照地址

:  Công An Bình Dương

平陽公安

 

 

 

 

 

Đa chỉ thường t

暫住地址:

 

Đa chỉ liên hệ

聯絡地址:

 

:  Bàu Bàng- Bình Dương

:宝-平陽省

 

:   Bình Dương

宝鹏-平陽省

 

 

Số điện thoại  liên lạc:   0989.442.890

電話聯0989.442.890

 

Tình trạng gia đình: đã kết hôn

 

婚姻狀         :已结婚

Sc khe:   Tt 狀況健康

 

 

 

 

 

 

Trình độ học vn-學習

 

Học toán tại Viện Nghiên Cứu Châu Á

在亞洲研究所學念會計

Tt nghiệp loại :Khá

畢業成

2005 年至 2007

Trình độ ngoại ngữ:語程度

Ngôn ng-外語

Nghe-

Nói-

Đc-

Viết-

Tiếng Hoa-漢語

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét