Việc Làm Bình Phước

Post Top Ad

Post Top Ad

binhphuocfdi@gmail.com

Bản tin việc làm

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2024

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2024

Cần gì để xây dựng nên sức mạnh tổng hợp của Đội nhóm ?

 Đội nhóm cùng phát triển sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp , và cần phải dựa trên quyền lợi chung, hỗ trợ, tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau ! Yếu ...
Read More

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2024

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2024

KUKA HOME Tham gia Ngày hội việc làm tại TTGDTT Đồng Xoài ngày 11/05/2024

   Được sự hỗ trợ, tạo điều kiện từ Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Tỉnh Bình Phước. Sáng ngày 11 tháng 5 năm 2024,  Anh Nguyễn Cảnh Cường  đại d...
Read More