Bảo vệ trang trại làm việc tại 𝐋𝐨̣̂𝐜 𝐍𝐢𝐧𝐡 𝗖𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝘆 𝗰𝗵𝗮̆𝗻 𝗻𝘂𝗼̂𝗶 𝗧𝗵𝗮́𝗶 𝗩𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗖𝗼𝗿𝗽𝗼𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 - Việc Làm Bình Phước

Post Top Ad

binhphuocfdi@gmail.com

Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2023

Bảo vệ trang trại làm việc tại 𝐋𝐨̣̂𝐜 𝐍𝐢𝐧𝐡 𝗖𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝘆 𝗰𝗵𝗮̆𝗻 𝗻𝘂𝗼̂𝗶 𝗧𝗵𝗮́𝗶 𝗩𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗖𝗼𝗿𝗽𝗼𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻

  


𝐋𝐮̛𝐮 𝐲́: 𝘉𝘢̉𝘰 𝘷𝘦̣̂ 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘢̣𝘪 𝘺𝘦̂𝘶 𝘤𝘢̂̀𝘶 𝘭𝘢̀𝘮 đ𝘶̉ 3 𝘵𝘩𝘢́𝘯𝘨 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘷𝘦̂̀ 1 𝘭𝘢̂̀𝘯, 𝘮𝘰̂̃𝘪 𝘭𝘢̂̀𝘯 𝘵𝘰̂́𝘪 đ𝘢 7 𝘯𝘨𝘢̀𝘺

1.𝐌𝐨̂ 𝐭𝐚̉ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜:

- Tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự, tài sản cho trang trại

- Giám sát người và phương tiện ra vào trang trại/khu chăn nuôi

- Hướng dẫn việc tuân thủ quy định an toàn sinh học trang trại

2.𝐇𝐨̂̀ 𝐬𝐨̛ đ𝐚̂̀𝐲 đ𝐮̉: 

- 01 Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương)

- 02 căn cước công dân (photo công chứng)

- 01 giấy xác nhận định danh 

- 01 Giấy khám sức khỏe

- Số tài khoản ngân hàng Viettin bank và số sổ BHXH (nếu có)

3.𝐐𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐥𝐨̛̣𝐢

 Thử việc 1 tháng , đạt thử việc được kí HĐLĐ tham gia đầy đủ chế độ BHXH, công đoàn, thưởng theo quy chế công ty và quy định của nhà nước hiện hành.

 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧: 0945 274 798 Mr Quý (SĐT có Zalo)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét